Πρσφατα συνδρια / Recent Conferences

Μλος της διοργανωτικς επιτροπς (PC) προσκεκλημνος ομιλητς (IS) στα παρακτω συνδρια / Member of the Program Committee (PC) or Invited Speaker (IS) at the following recent conferences:

Recent/forthcoming (please check links for information, CFP's, etc.):

Past but not forgotten:

Πρσφατα συνδρια με συμμετοχ με εργασα (του ιδου συνεργτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper: