Επιστημονικς Υπολογισμς I

ΜHYΠ 343

Χειμεριν Εξμηνο 2013

Γενικς Πληροφορες

Ανακοινσεις: Να διαβζονται τακτικ !

ΠΡΟΣχδιο διδασκαλας (Δ = διλεξη, Ε = εργαστριο, Φ = φροντιστριο) - υπ αναθερηση

Ο Επιστημονικς Υπολογισμς  ασχολεται με βασικ θματα που αφορον στην ανπτυξη και στην αποδοτικ χρση υπολογιστικν εργαλεων που βοηθον στην πρακτικ χρση των μαθηματικν μοντλων της επιστμης και της τεχνολογας. Το παρν μθημα προσφρει τις βασικς γνσεις για το σχεδιασμ και την υλοποηση λογισμικο για αποδοτικος υπολογισμος (με μυριδες εφαρμογς, πως σε προσομοισεις στη σχεδαση κυκλωμτων, στους οικονομετρικος υπολογισμος, στην ιερρχηση ιστοσελδων και στην ανκτηση πληροφορας απ το Web).  Στο μθημα αναπτσσεται το υπβαθρο για το  σχεδιασμ αποτελεσματικν αλγορθμων και λογισμικο για σγχρονες αρχιτεκτονικς Η/Υ για σημαντικ υπολογιστικ προβλματα μεγλης κλμακας στηριζμενο στην ννοια των μοντλων (κυρως του υπολογιστικο και αριθμητικο, με σντομη εισαγωγ στο διακριτ μοντλο) και στη χρση τους για την πρβλεψη της επδοσης και σφλματος σε σγχρονους υπολογισμος.  Συνοπτικ:  Στοιχεα που επιδρον στην απδοση των προγραμμτων του EY. Μοντλα της επιστμης και της τεχνολογας.  Θεωρητικ υπολογιστικ μοντλα και μοντλο ιεραρχικς μνμης. Τεχνικς μετφρασης, προφρτωση.  Στοιχεα περιβλλοντος MATLAB.  Εργαλεα μτρησης επδοσης.  Απλεια πληροφορας στον επιστημονικ υπολογισμ. Αριθμητικ μοντλο και πρτυπο κινητς υποδιαστολς  IEEE. Θεωρα και εργαλεα εκτμησης σφλματος και ποιτητας υπολογισμν. Κατσταση προβλματος και αλγορθμου.  Εμπρς και πσω σφλμα. Θεμελιδη προβλματα της αριθμητικς γραμμικς λγεβρας. Η ιεραρχα BLAS, ορμαθοποηση και βασικς πρξεις στο υπολογιστικ μοντλο ιεραρχικς μνμης. Θεωρα και πρξη στους υπερταχες πολλαπλασιασμος μητρων. Αλγριθμοι και ανλυση σφλματος στο υπολογιστικ και αριθμητικ μοντλο για πρξεις υπολογιστικς γραμμικς λγεβρας. Επαναληπτικ εκλπτυνση. Λογισμικ LAPACK. Μητρα ζνης: δομς αποθκευσης και μθοδοι διαχερισης. Εισαγωγ στις δομς γενικν αραιν μητρων και σντομη παρουσαση της μεθδου συζυγν κλσεων (CG). Ελχιστα τετργωνα και υλοποισεις της παραγοντοποησης QR. Διακριτ μοντλο και προσομοωση με διαφορικς εξισσεις. Σφλμα διακριτοποησης. Προβλματα συνοριακν τιμν. Προβλματα αρχικν τιμν.

Ενδιαφροντες σνδεσμοι και θματα


Ημερομηνα ανανωσης 7/10/2013